1963 р. н., кандидат фізико-математичних наук, асистент

1985 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1990 захистив канд. дис. „Квазіоптичні ефекти при поширенні прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в феритових плівках” (наук. кер.- проф. В.В.Данилов). Працював на каф. квантової радіофізики в 1985-93: інж., стажером-виклад, асист. Осн. напрями наук. досліджень – НВЧ електродинаміка, зокрема, поширення магнітостатичних хвиль у плівках феромагнетиків, а також створення приладів для аналізу НВЧ сигналів. Має понад 20 наук. праць, 4 авт. свідоцтва на винаходи. Осн. праці: Фазочастотні співвідношення ізонормальних оптичних хвиль в плівці ферриту-гранату при наявності магнітостатичних хвиль // Вісник Київ. ун-ту, серія фіз.-мат. науки, 1994 (у співавт.).