Писанський Анатолій Іванович

1937 р. н., провідний інженер

1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1969 – асп-ру по каф. молекул. та радіоспектроскопії. Працював на посадах: 1971-89 – старш. інж., 1989-2000 – наук. співроб.,2001-2003 – пров. інж. . З 2004 наук. співроб. відділу фіз. методів аналізу руд Ін-ту прикладної фізики НАН України. Осн. напрями наук. досліджень – пошук і впровадження ефект. методів вирощування монокристалів із водних розчинів та дослідження їх нелінійно-оптичних властивостей. Приймав участь у створенні мобільного варіанта КР-лідара та його польових випробуваннях, розробці методики визначення якості активних елементів твердотільних лазерів, об’єктивної оцінки кольорової стійкості матеріалів, які застосовуються в ортопедичній стоматології, під кер. проф. П. А. Короткова

Постійно приймав активну участь у підготовці метод. розробок для виконання лабор. робіт та постановці цих робіт, займається вивченням мінералогічного складу природних руд і техногенної сировини, механізмів утворення мікросистем елементів та їх ізотопів у конкретних типах руд, зокрема над підтвердженням прогнозу про наявність в Україні рудних родовищ, з яких можливе побічне видобування надчистих ізотопів певних елементів (природні надчисті ізотопи радіогенного походження).

Нагороджений медаллю “Ветеран праці”. Автор понад 30 наук. праць. Осн. праці: Природа электооптического эффекта и колебательный спектр кристалла KH2PO4 // Оптика и спектроскопия, 1975. Т.38. №4 (в соавт.); Влияние условий кристаллизации оксалата аммония на колебательные спектры // УФЖ, 1981.Т.26. №1 (в соавт.); Измерение поляризации лазерного излучения и деполяризации, вносимой оптическими элементами. Метод. указания к проведению лабораторной работы студентами IV курса радиофиз. ф-та. К., 1984 (в соавт.); Визначення кольору й кольоростійкості полімерних матеріалів // Вісник Київ. ун-ту, сер. Радіофізика та електроніка, 2001. Вип. 3 (у співавт.); Кристаллохимический фактор прочности удержания радиогенного 187Os в структуре рениеносных молибденитов // Доп. НАН України, 2007. №12 (в соавт.); Сучасний термінологічний словник з радіофізики / За ред. В. І. Григорука, П. А. Короткова. К., 2006 (у співавт.).