Пугач Ігор Петрович

1938 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1960 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на каф. квантової радіофізики з 1959: інж., асист., старш. наук. співроб.; 1986 – доц. Захистив 1982 канд. дис. «Динаміка генерації кільцевого лазера з поляризаційно-частотною взаємодією» (наук. кер. доктор фізико-математичних наук Е.М.Беленов, кандидат фізико-математичних наук. М.В. Данилейко). Наук. дослідження стосуються лазерів з квазіізотропними резонаторами, що мають різні стани поляризації випромінювання. Ним запропоновано і досліджено кільцеві лазерні перетворювачі постійних та імпульсних струмів. Читає лекц. курси „Квантова радіофізика”, „Квантова радіофізика і нелінійна оптика”, „Лазерні інформаційні системи”, „Додаткові глави з квантової радіофізики”, „Прилади квантової електроніки”, проводить семінар. заняття, практ. заняття з електродинаміки, вів лабор. роботи з радіотехніки і квантової радіофізики.

Читає курс „Квантова радіофізика і нелінійна оптика”, веде лабор. роботи з цього циклу. Президією Центральної ради Всесоюзної спілки винахідників і раціоналізаторів нагороджений нагрудним знаком „Відмінник винахідництва і раціоналізації 1981 року”, Гол. комітетом ВДНГ Української РСР в 1985 нагороджений дипломом і медаллю, Гол. комітетом ВДНГ СРСР нагороджений 2 медалями в 1985 і 1987, Президією ВР СРСР нагороджений медалями „В пам’ять 1500-річчя Києва” і „Ветеран праці”. РМ СРСР і ЦК ВЛКСМ нагороджений дипломом за наук. кер. дипломною роботою студентів, що зайняла перше місце у Всесоюз. конкурсі серед студент. робіт (1973). Є заст. декана – кер. виробничої практики спеціалістів і наук. та асист. практики магістрів радіофізичного ф-ту. Опублікував бл. 80 наук. та наук.- метод. праць, 17 авт. свідоцтв на винаходи та 2 навч. посіб.

Осн. праці: Характеристики излучения многомодового линейного зеемановского лазера //Изв. вузов. Радиофизика, 1983. Т. 26, № 3 (в соавт.); Лазер с акустооптическим зеркалом в резонаторе //Квантовая электроника, 1986. Т.13, №1 (в соавт.); Нелінійна поляризаційна анізотропія активного середовища // Вісн. Київ. ун-ту. Фіз.- мат. науки, 2000. Вип. 2; Вплив нелінійної анізотропії підсилюючого середовища на поляризацію випромінювання кільцевого лазера // Вісн. Київ. ун-ту. Фіз.- мат. науки, 2000. Вип.4 (у співавт.); Еволюція стану поляризації світла в нелінійному поляризаційно анізотропному середовищі // УФЖ, 2001. Т. 46. № 3.