Придатченко Юрій Вікторович1948 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

1971 закінчив механіко-математичний факультет з відзнакою, 1971-74 асп. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в Київ. ун-ті у 1974-2006: 1974-75 мол. наук. співроб. НДЧ ун-ту; 1975-80 асист., 1980-86 старш. виклад. каф. математичної фізики радіофізичного факультету; 1986-95 доц., 1995-96 проф., 1996-2006 зав. каф. математики та теорет. радіофізики радіофізичного ф-ту. 1974 захисив канд. дис. «Влияние внутренних свойств взвешенных частиц и их гидродинамического взаимодействия на реологическое поведение суспензий» (наук. кер. — проф. Шмаков Ю.І.), 1994 – докт. дис. «Гидродинамическое моделирование в механике суспензий и растворов полимеров». Член спец. вчен. ради із захисту канд. дис. на мех.-мат. ф-ті, експерт Експерт. ради ВАКу України зі спец. „Механіка рідини, газу та плазми” (1999–2001, 2003–2005), член вчен. ради радіофізичного ф-ту, член Вчен. ради ун-ту.

Осн. напрям наук. досліджень: механіка дисперсних та полімерних систем. Є одним з авторів нового структурно-континуального підходу, який дозволяє суттєво спростити процедуру встановлення законів механічної поведінки дисперсного середовища. За допомогою цого підходу ним отримані нові важливі результати у механіці суспензій та біомеханіці.

Автор більше 100 наук. праць, 14 навч. посіб., під його кер. підготовлено 5 канд. наук. Кращий викл. радіофізичного ф-ту (1999), нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2002). Осн. праці: Влияние внутренней вязкости и упругости эллипсоидальных макромолекул на реологическое поведение разбавленных растворов полимеров. Реологические уравнения состояния // ПМТФ, 1976. № 3 (в соавт.); Some results of investigation rheological behaviour and features of the flow of dilute suspensions. 1976. Proc. VII Int. Congr. on Rheol. Gothenburg, Sweden (in co-authorship); Гидродинамическая и реологическая модели разбавленной суспензии жестких эллипсоидальных частиц в неньютоновских жидкостях // Доклады АН УССР. Сер.А. 1988. № 3 (в соавт.); Hydrodynamics theory of the swimming of mammalian spermatozoa in gradient flows // Докл. Академии наук Украины.1993. № 5 (in co-authorship); Механика суспензий жестких одноосных гантелей в анизотропных гидкостях // ЖПМТФ. 1994.Т.35, №4 (в соавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.; Радіофізичний факультет: 55 років. Довідник / За заг. ред. проф. Григорука В.І., доц. Нечипорука О.Ю.). К., 2007;