1983 р. н., доктор фізико-математичних наук, доцент

E-mail: maxim_popov@univ.kiev.ua

Закінчив з відзнакою (2006 р.) радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчався (2006-2009 рр.) в аспірантурі університету. Захистив (2009 р.) кандидатську дисертацію «Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу» (науковий керівник – проф. І. В. Зависляк) за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. В 2020 р. захистив докторську дисертацію «Взаємодія електричної та магнітної підсистем у феритах і композитних структурах на їх основі» (науковий консультант – проф. І. В. Зависляк).

На радіофізичному факультеті працював асистентом кафедри квантової радіофізики (2009-2010; 2018-2021 рр.), молодшим науковим співробітником (2010-2013 рр.), науковим співробітником (2013-2018 рр.) НДЛ „Квантова радіофізика”. В 2015 році був науковим керівником держбюджетної прикладної теми № 15БП052-01.

З 2021 працює на посаді доцента кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ імені Т. Шевченка.

Сфера наукових інтересів  – електродинаміка магнітогіротропних середовищ, в т.ч. феромагнетиків, феримагнетиків, слабких феромагнетиків та композитних структур на їх основі; лінійні та нелінійні властивості дипольних спінових хвиль в магнітних багатошарових структурах та в системах зі складною криволінійної геометрією, в тому числі, і в наноструктурах; магнітодинамічні коливання в феритових резонаторах міліметрового діапазону довжин хвиль; радіоспектроскопія епітаксійних феритових плівок; теоретичні та експериментальні дослідження лінійного магнітоелектричного ефекту в композитних структурах ферит-п’єзоелектрик та нелінійних струмових магнітоелектричних ефектів у монокристалічних феритах.

За вказаними вище напрямами Попов М.О. проводить спільні наукові дослідження, із фахівцями Оклендського університету (США) та університету Париж-13 (Франція). Зокрема, починаючи з 2008 року, неодноразово направлявся у відрядження до Оклендського університету, м. Рочестер, Мічиган, США.

Він є автором більш ніж 120 наукових публікацій, в тому числі понад 60 статей у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах та 2 розділів у англомовних монографіях (“Microwave Properties and Applications of Yttrium Iron Garnet (YIG) Films: Current State of Art and Perspectives” in Yttrium: Compounds, Production and Applications, та     „Dielectric Resonance in Ferrites for Sub-THz Signal Processing Devices”, in Recent Advances in Magnetic Insulators – From Spintronics to Microwave Applications).

На 2020 рік його індекс Гірша, згідно бази даних SCOPUS, становив h=12.

В 2011 р. був відзначений грамотою Президії НАН України (Відділення фізики та астрономії) за серію робіт „Електромагнітні збудження міліметрового діапазону в феритах: особливості та перспективні застосування”.

В 2016 р. у складі наукового колективу отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу “Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією”.