1983 р. н., кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник

Закінчив з відзнакою (2006 р.) радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчався (2006-2009 рр.) в аспірантурі університету. Захистив (2009 р.) кандидатську дисертацію «Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу» (науковий керівник – проф. І. В. Зависляк). На радіофізичному факультеті працював асистентом кафедри квантової радіофізики (2009-2010 рр.), молодшим науковим співробітником НДЛ „Квантова радіофізика” (2010-2013 рр.). З 2013 р. працює на посаді наукового співробітника НДЛ „Квантова радіофізика”.

У 2011 р. був відзначений грамотою Президії НАН України (Відділення фізики та астрономії) за серію робіт „Електромагнітні збудження міліметрового діапазону в феритах: особливості та перспективні застосування”.

В 2016 р. отримав премію Президента України для молодих вчених за роботу “Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією”.

Сфера наукових інтересів – лінійні та нелінійні властивості дипольних спінових хвиль в магнітних багатошарових структурах та в системах зі складною криволінійної геометрією, в тому числі, і в наноструктурах; магнітодинамічні коливання в феритових резонаторах міліметрового діапазону довжин хвиль; радіоспектроскопія епітаксійних феритових плівок; теоретичні та експериментальні дослідження магнітоелектричного ефекту в композитних структурах ферит-п’єзоелектрик.

Проводить спільні наукові дослідження, за вказаними вище напрямами, із фахівцями Оклендського університету (США) та університету Париж-13 (Франція). Зокрема, починаючи з 2008 року, неодноразово направлявся у відрядження до Оклендського університету, м. Рочестер, США.

Попов М.О. є автором більш ніж 90 наукових публікацій, в тому числі понад 40 статей у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах та 2 розділів у англомовних монографіях. На 2017 рік його індекс Гірша, згідно бази даних SCOPUS, становив h=8.