1979 р. н., кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник

E-mail: ply@univ.kiev.ua

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 2003 р. Навчався (2003-2006 рр.) в аспірантурі на кафедрі квантової радіофізики. В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії» (науковий керівник – проф. В. І. Григорук).

Працював інженером (2006-2011 рр.), а з 2011 р. – працює молодшим науковим співробітником кафедри квантової радіофізики. Бере активну участь у навчальному процесі кафедри, керує курсовими та дипломними роботами студентів. Основні напрямки наукових досліджень: акустооптика, лазерна оптика та мікроскопія, поширення акустичних хвиль у твердих тілах, комп’ютерне моделювання фізичних явищ та процесів. Вільно володіє комп’ютером, системами математичного моделювання, мовами програмування та системами розробки електронної техніки.

Має більше 20 публікацій.