https://i0.wp.com/eu.univ.kiev.ua/upload/iblock/fcf/peka-genrietta-pavlivna-kopyya.jpg?resize=165%2C2181933 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчила 1956 Київ. ун-т. Працювала на каф. фізики напівпровідників на посадах асист., доц., 1978 – проф. 1963 -захистила канд. дис. “Влияние поверхностных состояний на люминесценцию”, 1975 – докт. дис. Розвинула новий наук. напрямок – фізику варизонних твердих розчинів. Проведені нею дослідження механізмів переносу носіїв заряду в таких структурах дозволили отримати ряд фундамент. результатів, зокрема, встановити існування вбудованих квазіелектр. полів нового типу в області різнодолинних переходів, теорет. і експерим. встановити неоднорідність розподілу інжектованої електрон.-діркової плазми в структурах з різнодолинним переходом.

Ці дослідження стали фіз. основою принципово нового класу напівпровідникових приладів – варизонних інжекційних фотодіодів та комплексу нових методів дослідження варизонних структур, використаних при розробці технології їх виготовлення на Світловодському заводі чистих металів. Розробила та читала курси лекцій: “Фізика напівпровідників. II ч.”, “Фізика поверхні напівпровідників”, “Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках”, “Основи оптоелектроніки” та ін. Організувала і на протязі багатьох років керувала практикумом з оптичних та фотоелектр. явищ в напівпровідниках. Більше 10 років була куратором спеціалізації “фізика напівпровідників” на ФПК. Підготувала 13 канд. наук та 1 д-ра наук.

Була наук. кер. багатьох наук.-досл. бюджетних та госпдоговірних тем, приймала участь в створенні базової виробничої лаб. на ВО “Київ. радіозавод” та була її наук. співкер. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1988), «Соросівський проф.» (1997). Автор 250 наук. та метод. праць, 20 винаходів, 2 монографій, 1 підруч., 3 учбов.посіб. Осн. праці: Варизонные полупроводники. К., 1989 (в соавт.); Люминесцентные методы контроля параметров полупроводниковых материалов и приборов. К., 1986 (в соавт.); Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках. К., 1992 (в соавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.