1978 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

2000 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2000-2006 – інженер, 2006 – мол. наук. співроб., 2009 – асистент,  а з 2016 – доцент каф. квантової радіофізики. Захистив канд. дис. « Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами» (наук. кер. доц. С.М.Савенков) (2005). Осн. напрями наук. досліджень – лазерна Стокс-, Мюллер-поляриметрія анізотропних середовищ, автомат. поляриметричних досліджень. Бере участь у проведенні, модернізації та створенні нових лабор. робіт з курсів „Методи дослідження квантової радіофізики”, „ЕОМ-експеримент та машинна обробка інформації”.

У співавторстві з кол. лаб. лазерної поляриметрії розробив оптимальну схему експеримент. визначення анізотропних характеристик однорідних середовищ при їх зондуванні лінійно поляризованим випромінюванням. Отримав аналітичний вигляд ряду часткових розв’язків оберненої задачі Мюллер-поляриметрії для однорідних анізотропних середовищ.

Автор більше 30 наук. праць. Осн. праці: Оптимізація параметрів Мюллер-поляриметра при дослідженні детермінованих об’єктів методом трьох поляризацій // УФХ, 2000. Т.45. №1 (у співавт.); Определение поляризационных характеристик объектов методом трех зондирующих поляризаций // Журнал прикладной спектроскопи, 2002. Т.69. №1 (в соавт.); Восстановление полной матрицы Мюллера произвольного объекта в методе трех зондирующих поляризаций // Журнал прикладной спектроскопи, 2004. Т.71. №1 ( в соавт.).