Любінецький Ігор Володимирович1954 р. н., кандидат фізико-математичних наук, завідуючий лабораторією

1983 закінчив Ленінград. ун-т. 1986 захистив канд. дис. 1989-98 – у Київ. ун-ті на посадах наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, старш. наук. співроб., зав. лаб. «Електронна спектроскопія». Розробив, сконструював та виготовив перший в країнах СНД надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп (СТМ) з атомною роздільною здатністю, що широко застосовується для дослідження процесів взаємодії чужорідних атомів з поверхнею твердого тіла. За доп. СТМ отримано дані про мікроструктуру окремих зерен порлікристалічних плівок золота, що утворена набором атомно-гладких терас, про морфологію металевих дзеркал після опромінення іонами. Вперше в Україні було зареєстровано структуру поверхні кремнію з атомною роздільною здатністю. За доп. методики тунельної спектроскопії отримано експерим. данні про густину вільних і заповнених станів поверхні кремнію. Брав активну участь у навч. процесі. Зараз проживає і працює у США.