1954 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1973 році. Після закінчення університету проходив службу в військах ППО. З 1976 року працював на кафедрі напівпровідників радіофізичного факультету спочатку на посаді старшого інженера, а потім на посадах молодшого (з 1979р.), наукового (з 1986р.) і старшого наукового співробітника (з 1990р.).

Кандидатську дисертацію захистив у 1985 році по темі “Електрофізичні процеси на сколотих в рідкому гелії поверхнях Ge” за спеціальністю “Фізика напівпровідників та діелектриків”.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження процесів переносу у приповерхневих шарах напівпровідникових структур в умовах розмірного та магнітного квантування, інтегральна МДП мікроелектроніка, напівпровідникова електроніка, хаотична динаміка нелінійних систем, автоматизація наукових досліджень, впровадження інформаційних технологій в наукові дослідження та навчальний процес.

За час роботи на наукових посадах Лисоченко С.В. був відповідальним виконавцем або науковим керівником більше 10 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, в тому числі робіт з особливо важливої тематики. В результаті їх виконання були одержані фундаментальні наукові результати, а також розроблені зразки нової наукової, медичної і промислової апаратури.

Проводить учбову і наукову роботу зі студентами, в співавторстві з якими опубліковано більше 10 наукових праць.