Лозовський Валерій Зіновійович

1955 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

1978 закінчив фіз. ф-т Донецьк. ун-ту. 1985 захистив канд. дис., в 1994 – докт. дис. 1978-84 – працював інж., 1985 – мол. наук. співроб. Донецьк. фіз.-техн. ін-ту НАН України. З 1985 працював в Ін-ті фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб., 1987 – старш. наук. співроб., 1994-99 – пров. наук. співроб., 2000 – 2009 проф. каф. напівпровідникової електроніки радіофізичного ф-ту. З 2009 – зав. каф. математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій Ін-ту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Осн. напрями наук. діяльності: теорія ближнього поля, фізика низьковимірних систем, оптика тонких плівок. Викладає спец. курси «Фізика низьковимірних систем», «Фіз. принципи сенсоріки», нормат. курси «Фізика напівпровідників», «Основи напівпровідникової електроніки», веде лабор. роботи з циклу «Фізика напівпровідників». Автор понад 170 наук. та наук.-метод. праць, у т.ч. 1 підруч., 1 навч. посіб.