Кислюк Віктор Віталійович1967 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював у Ін-ті фізики напівпровідників НАН України. На радіофізичному факультеті : 2000 – 2004 – асист., 2004 – доц. Захистив 1999 канд. дис. „Електроди фузія іонів як метод керування концентрацією мілких донорів у сульфіді кадмію” (наук. кер. – проф. Г.С. Пекар, наук. консультант – проф. М.К. Шейнкман). Наук. інтереси зосереджені на вивченні електричних, оптичних, фотоелектричних та спінових явищ у напівпровідникових матеріалах включно з новими матеріалами органічної хімії. Читає 4 лекц. курси: „Твердотільна мікроелектроніка”, „Органічні напівпровідники” та ін. Веде практичні та лабор. заняття. Автор 2 навч. посіб., 23 рефер. наук. праць та 18 доповідей на наук. конф. Осн. праці: V Nanorods and nanotubes for solar cells //J. Nanosci. & Nanotechnol., 2008. V.8 (1) (in co-authorship); Intrachain confinement of excitons and radiative recombination in polyaniline grains // Organic Electronics, 2007. V.8 (2) (in co-authorship); Processes of molecular association and excimeric emission in protonated N,N-dimethylformamide // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2007 September. Vol. 68, Issue 1, (in co-authorship); Influence of particle size on the luminescence spectra //Progress in Colloid And Polymer Sciences, 2004. 125 (in co-authorship); The Laser spectroscopy of glycopolymers // Synthetic metals, 2002. V. 127 (in co-authorship).