1Курашов Віталій Наумович941 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Захистив 1968 канд. дис. “Квантові ефекти в інформаційних каналах” (наук. кер. – проф. І.А.Дерюгін). Працював на каф. квантової радіофізики на посаді старш. інженера й одночасно навчався в асп-рі, з 1969 – старш. виклад. цієї каф. З 1972, з моменту утворення каф. кріогенної та мікроелектроніки, – старш. викл., 1975 – доц. цієї каф. Осн. напрями наук. діяльності: квантова теорія інформації, когерентна квантова оптика, голографія, оптичні й цифрові методи обробки сигналів та зображень, поляризаційні та статичні явища в оптиці, гібридні оптико-електрон. системи, техн. та програмні засоби радіоекол. моніторингу довкілля.

Розробив і читав курси “Квантова механіка”, “Додаткові розділи квантової механіки”, “Теорія інформації”, “Оптична обробка інформації”, “Фізика твердого тіла”, „Теорія сигналів і систем”, “Додаткові розділи квантової радіофізики”, “Статист. радіофізика”, “Квантова радіофізика”. Організував лабор. практикуми: “Методи обробки сигналів”, “Квантова радіофізика”, “Голографія”, “Статист. радіофізика”. Осн. праці: Поляризационные эффекты в голографи //УФН, 1972. Т.108. №4 ( в соавт.); Когерентность и фазовые соотношения в квантовой оптике // Изв. АН СССР. Сер. Физ., 1973. №10 ( в соавт.); Влияние спектрального состава излучения на пространственную когерентность в дальней зоне // Квант. электр., 1976. Т.3. №1 ( в соавт.); Pattern recognition with fast feature extraction // Optical Memory and Neural Networks, 1997. V.6. № 3 (in co-athorship); Radiation losses in optical nanofibers with random rough surface// Opt. Express, 2008. V. 16 (in co-athorship). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.