1941 р.н., Інженер 1 кат.

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету у 1970 р. Працював старшим інженером (1970-1979 рр.), молодшим науковим співробітником (1979-1987 рр.), інженером першої категорії (1987-1994 рр.) кафедри квантової радіофізики. З 1994 р. працює завідувачем лабораторії. Веде лабораторні роботи з циклу «Квантова радіофізика». Основні напрями наукових досліджень – дослідження можливості використання кільцевих оптичних квантових генераторів для вимірювання великих струмів, розробка мікроструктурної моделі взаємодії електромагнітного випромінювання з оптичною речовиною. Ним, зокрема, показано, що віддзеркалена хвиля формується не поверхнею шару оптичної речовини, а всім об’ємом шару речовини. На базі досліджених ефектів реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, напилювання діелектричних дзеркал як для нормального падіння променя, так і під довільним кутом для двох поляризацій вектора електромагнітного поля.

Опублікував 13 наукових робіт і 7 рукописних звітів.