Калайда Олексій Феофілович1932 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1957 механіко-математичий факультет Київ. ун–ту, 1962 – асп-ру цього ф-ту. У Київ. ун-ті: 1957 – 1959 працював в обчисл. Центрі, 1962 —асист., 1969 – доц., 1975 -1986 – зав. каф. математики та математичної фізики радіофізичного факультету. Захистив 1965 канд. дис. «Теореми про середнє і їх застосування» (наук. кер. — П.С.Бондаренко) Осн. наук. результати: побудовано теорію лінійних інтегро–диференціальних задач; побудовано варіаційне числення для суперпозиції функціоналів; розроблено апроксимаційно–ітеративні методи та методи розщеплення розв’язування операторних рівнянь другого роду; розроблено формули та алгоритми чисельного диференціювання і чисельного інтегрування; розроблено мат. методи розв’язування операторних рівнянь; розроблено двосторонні методи аппроксимування функцій, похідних та інтегралів та двосторонні методи розв’язування операторних рівнянь; досліджено нові класи варіаційних задач з інтегральними, диференціально–інтегральними та інтегро-диференціальними інтегрантами.

Читав нормат. курси: „Мат. аналіз”, „Диференціальні рівняння”, „Методи мат. фізики”, „Рівняння мат. фізики”, „Чисельні методи”, „Програмування” спец. курси „Додаткові розділи варіаційного числення”, „Методи оптимізації в економіці”, „Дослідження операцій” на фізичному і радіофізичному ф–тах, курс „Вища математика” на спецфакультеті. Підготував 10 канд. наук. Керував 4 держбюджетними (п’ятирічними) темами. Лауреат Держ. премії УРСР у галузі науки і техніки (1989) за підручник «Математический анализ», опублікований у 1983-87. Має почесне звання «Соросівський доц.». Вів наук.-досл. студ. гуртки на фіз. та радіофізичному ф-тах. Результатами досліджень у гуртках стало 25 наук. праць, опублікованих спільно зі студентами мол. курсів. Вийшов на пенсію у 2000. Автор бл. 255 наук. та наук.-метод. робіт. Осн. праці: Наближені методи розв’язування операторних рівнянь: Монографія (у співавт.); Диференціальні рівняння: Підручник (у співавт.); Математический анализ: В 3 т. Учебник (в соавт.).