1950 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професорр, член-кореспондент НАН України

Закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Київського університету у 1972 р. У 1972-1976 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі нелінійної оптики. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Проявление внутри- и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некотрых жидкостей» (науковий керівник чл.-кор. АН УРСР, проф. І. І. Конділенко; науковий консультант проф. П. А. Коротков). В 1999 р. захистив докторську дисертацію «Фізико-хімічні механізми біомолекулярного впізнавання» (науковий консультант акад. НАН України, проф. Г. Х. Мацука).

Працював в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України старшим науковим співробітником відділу молекулярної біофізики (1988-1995 р.р.), з 1995 р. – завідувач відділу молекулярної біофізики, з 2006 р. – відділу молекулярної та квантової біофізики. З 2003 р. – заступник директора Інституту з наукової роботи.

Отримав вчене звання старшого наукового співробітника (1991 р.), професора (2004 р.) за фахом «біофізика». В 2006 р. його обрано член-кореспондентом НАН України (спеціальність «Молекулярна біофізика»). Є заступником головного редактора журналу «Біополімери і клітина», членом редакційної колегії журналів «Фізика живого», «Ukrainica Bioorganica Acta» та «Физика молекул».

Читає курс лекцій «Фізика біологічних систем» на кафедрі медичної радіофізики радіофізичного факультету. Ним розроблено фізико-хімічну концепцію функціонування біополімерів. В її рамках вперше створено низку молекулярних моделей структурно-функціональної поведінки ДНК і вперше виявлено і охарактеризовано на квантовому рівні нові фізико-хімічні властивості двоспіральної ДНК. Вперше також доведено, що комплементарність основ ДНК не є їхньою внутрішньою властивістю, а жорстко контролюється ДНК-полімеразою, і представлено елементарні квантові механізми мінімізації ДНК-полімеразою спонтанних точкових мутацій.

Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Нагороджений грамотою Верховної ради України, медаллю «В память 1500-летия Киева», знаком пошани Київського міського голови, низкою почесних грамот, відмінник освіти України, має нагрудний знак «Изобретатель СССР».

Опублікував понад 310 наукових праць, з яких 45 – авторські свідоцтва на винаходи та патенти.