1947 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1972 р. радіофізичний факультет Київського держуніверситету. Навчався в заочній аспірантурі у 1972-1976 рр. радіофізичного факультету під керівництвом проф. І. І. Конділенка та доц. А. О. Соломка. Після успішного завершення та апробації серії експериментальних досліджень, захистив у 1979 р. кандидатську дисертацію «Дифракція лазерного випромінювання на спінових, магнітопружних та пружних хвилях в кристалах ітрієвого ферит-гранату».

Працював на кафедрі квантової радіофізики інженером у 1972-1974 рр., старшим інженером (1975-1976 рр.), молодшим науковим співробітником (1976-1980 рр.), старшим науковим співробітником (1980-1990 рр.), завідувачем Проблемної лабораторії квантової радіофізики (1990-1998 рр.), з 1998 р. – доцент.

Читає лекційні курси: «Оптичні телекомунікаційні технології», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Аналогові електронні прилади». Основним напрямом наукових досліджень є інтегральна оптика та магнітооптика, розробка фундаментальних принципів побудови функціональних приладів інтегральної оптики на магнітних плівках. Останніми роками у керованій ним науковій лабораторії успішного розвитку набув новий прикладний напрям сучасної радіофізики– ближньопольова мікрохвильова мікроскопія.

Ним вперше за допомогою дифракції лазерного випромінювання досліджено процеси параметричного збудження спінових, магнітопружних та пружних хвиль у кристалах ітрієвого ферит-гранату. Ці дослідження заклали основу подальшого експериментального та теоретичного розвитку магнітооптики монокристалічних об’ємних та планарних плівкових феритових структур.

Веде значну громадську та науково-організаційну роботу. Є куратором курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що навчаються на радіофізичному факультеті. Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри квантової радіофізики.

Опублікував близько 100 наукових та науково-методичних праць. Серед них 2 авторських свідоцтва на винаходи та 3 навчальних посібники.