Данилов Вадим Васильович1937 р. н., доктор фізико-математичних наук, професор

Закінчив 1960 радіофіичний факультет Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру. Працював у Київ. ун-ті: 1959-64 – інж., 1964-66 – зав. лаб., 1966-69 – асист., 1969-72 – доц., 1986 – проф., 1972-2001 – зав. каф. квантової радіофізики. У 1966 захистив канд. дис. “Процеси релаксації в монокристалах феритів” (наук. кер. – проф. І.А.Дерюгін), 1984 – докт. дис. “Спінхвильові процеси у ферит-парамагнітних структурах”. Область наук. досліджень: спінхвильова та фотонна електродинаміка. Вперше у співавт. з О.В. Тичинським реалізовані ефекти підсилення спінового відлуння до 40 дБ у кристалах ЗІГ(залізо-ітрієвий гранат) при накачці як на частоті сигналу, так і на подвійній частоті, а згодом явище спінового відлуння було зареєстровано в плівках ЗІГ. Результати дослідження механізмів втрат у гранатових плівках привели до теорет. передбачення та експерим. підтвердження принципових ефектів взаємодії спінхвильових збуджень із парамагнітним кристалом, що дало змогу вперше реалізувати квантове підсилення МСХ у структурі ЗІГ – рубін. У контакті з технол. ін-тами МЕП СРСР була вдосконалена технологія росту епітаксійних гранатових плівок, які складали основу спінхвильової електроніки Перші хвилеводні 2-D фотонні структури з електронним керуванням були досліджені та реалізовані в 2003., згодом планарні ТЕМ хвилеводи та резонатори міліметрового та терагерцового діапазонів.

Викладає спец. курси: „Основи наук. досліджень для студентів” 3 курсу каф., „Фізика активних середовищ для бакалаврів” для бакалаврів та нормат. курс і спец. семінар „Сучасна радіофізика” для спеціалістів та магістрів. Наук. кер. 14 канд., 2 докт. дис. Нагороджений медалями Президії ВР СРСР „В пам’ять 1500-річчя Києва”, „Ветеран праці”, знаком „Відмінник освіти України” МОН України, Золотою медаллю ВДНГ СРСР „За досягнуті успіхи в розвитку народного господарства”. Лауреат Держ. премії СРСР в галузі науки і техніки за розробку фіз. основ спінхвильової електроніки. Лауреат премії КНУ імені Тараса Шевченка за розробку мультимедійного навч. курсу з спін-хвильової електродинаміки. Член експерт. Рад ВАК України, Комітету з Держ. премій України, Голова експерт. комісій МОН України, член спеціал. Вч. ради Київ. ун-ту. Очолює секцію „Radiocommunication Systems and Signal Processing” укр. відділення Міжн. союзу радіозв’язку (URSI). Автор бл. 100 наук. та наук.-метод. праць, 15 авт. свідоцтв на винаходи, 4 патенти, монографію, 3 підручники. Осн. праці: Основи наукових досліджень з квантової радіофізики. К., 1974 (у співавт.); Спін-хвильова електродинаміка. К., 1991 (у співавт.); Спін-хвильова електроніка. К., 2001 мультимедійний підручник (у співавт.); Спін-хвильова електродинаміка: Підручник. К., 2008 ( у співавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.