1936-1999 р.р., доктор фіз.-мат. наук, професор, член–кореспондент НАН України

Закінчив у 1953 р. механіко–математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1962 р. захистив кандидатську дисертацію «Коливання пластин та пологих оболонок, підкріплених ребрами жорсткості» (науковий керівник чл.-кор. АН України Г. М. Положій). У 1971 р. захистив докторську дисертацію «Чисельні методи розв’язування задач теорії коливань пластин та оболонок». Трудову діяльність розпочав в 1962 р., працюючи викладачем на кафедрі математики та математичної фізики. У 1963-1964 рр. викладав у Монгольському державному університеті.

Після заснування у 1969 р. факультету кібернетики очолив нову кафедру моделювання складних систем. У 1979 р. став член–кореспондентом АН України. На радіофізичному факультеті читав нормативний курс «Методи математичної фізики».

Область наукових інтересів – чисельно–аналітичні методи дослідження спектральних задач для рівнянь математичної фізики, теорії пружності, теорії пластин і оболонок.

Основні одержані наукові результати:

  • започаткував та обгрунтував чисельно–аналітичний метод розв`язання спектральних задач математичної фізики, механіки, теорії пружності;
  • розробив методи розв’язання актуальних задач прикладної математики, зокрема, задач про коливання та стійкість пружних пластин і оболонок, підкріплених ребрами жорсткості, полігонального периметру, оболонок з рідиною, багатошарових пластин та оболонок.

Загалом опублікував більше 112 наукових праць, серед яких монографії:

  1. Бублик Б. М. Численное решение динамических задач теории пластин и оболочек. – К., 1976;
  2. Бублик Б. М. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. – К, 1983;
  3. Бублик Б. М. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. – К., 1985.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»