1928 р.н., доктор фіз.-мат. наук, професор

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1953 р. в 1953-1957 рр. працював на заводі Арсенал інженером, інженером-конструктором, начальником вакуумної лабораторії. В 1957-1960 рр. – аспірант кафедри фізики напівпровідників. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію «Получение и исследование некоторых электрических, оптических и фотоэлектрических свойств монокристаллов Sb2S3, Sb2Te3 и сплавов системе Sb2S3-Sb2Te3» (науковий керівник проф. В. І. Ляшенко). В 1982 р. захистив докторську дисертацію на тему «Эффекты переключения и памяти в симметричных структурах на основе широкозонных полупроводников с глубокими примесными уровнями».

Працював на кафедрі молодшим науковим співробітником, потім асистентом, доцентом, з 1988 р. – професором. Читав курси лекцій: «Напівпровідникові прилади», «Методи дослідження напівпровідників», «Функціональна електроніка», «Фізичні основи напівпровідникової електроніки», вибрані лекції в курсі «Актуальні проблеми сучасної мікроелектроніки». Брав участь у модернізації та був відповідальним за практикум «Напівпровідникові прилади».

На ВО «Київський радіозавод» організував філіал кафедри «Спеціальна мікроелектроніка», розробив учбовий план та програми спецкурсів для цього філіала та керував його роботою. Був співкерівником базової лабораторії на ВО «Київський радіозавод», де займався розробкою методів неруйнуючого контролю виробів радіоелектронної техніки.

Основний напрям наукової роботи – дослідження нерівноважних процесів у високоомних напівпровідниках та напівпровідникових структурах з глибокими домішковими центрами в сильних електричних полях. На базі виконаних досліджень були розроблені високовольтні перемикачі з оптичним керуванням напруги зриву, напівпровідникові прилади з характеристиками S-типу, елементи пам’яті, електролюмінесцентні діоди на основі GaAs, магніточутливі прилади на основі симетричних S-діодів.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. З 1981-1992 рр. був Вченим секретарем Вченої ради радіофізичного факультету. Основні результати досліджень опубліковані в понад 200 наукових статтях.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»