кандидат фіз.-мат. наук, науковий співробітник

У 1981 р. закінчила радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. В 1987 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Радіофізика, включаючи квантову радіофізику». В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Дослідження випадково-неоднорідних середовищ методом оберненої задачі розсіяння когерентного випромінювання» за спеціальністю «оптика, лазерна фізика».

Працює в університеті з 1981 р.: інженер НДЛ «Оптична обробка інформації та теорії середовищ» на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки, інженер другої категорії, молодший науковий співробітник, науковий співробітник. З 2007 р. – завідувач НДЛ «Оптична обробка інформації та теорії середовищ». З 1987-2005 рр. брала участь у проведенні лабобраторного практикуму з оптичної обробки інформації.

З 1980 р. займалась дослідженнями шумів фототермопластичних носіїв інформації. З 1985 р. область наукових інтересів була пов’язана з фундаментальними дослідженнями у галузі статистичних методів обробки розсіяних когерентних оптичних полів та обернених задач, що з ними пов’язані. Як результат, була запропонована кореляційна методика вимірювання статистичних параметрів дифузорів, що базується на дослідженні стану поляризації поля розсіювання при застосуванні неоднорідно-поляризованого випромінювання як зондуючого. Також був запропонований принцип формування поляризаційно-неоднорідного світлового пучка для розробки методу поляризаційного розпаралелювання інформації у пристроях подвійного зчитування з CD та DVD компакт-дисків.

Останнім часом тематика робіт стосувалась проблем екологічного моніторингу із залученням методик оптичної обробки інформації, процесів фрактальності при поширенні світла у випадку багаторазового розсіювання та оптичних методів дослідження наноструктур.

З жовтня 2004 р. – профорг кафедри кріогенної та мікроелектроніки.

Є автором 40 друкованих праць, у тому числі 2 патентів та методичних вказівок до лабораторних робіт і посібників.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»