1926-1997 р.р., кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка у 1956 р. Захистив кандидатську дисертацію «Исследование и некоторые применения магнитооптических свойств замещенных ферритов-гранатов иттрия» у 1975 р. (науковий керівник доц. В. Д. Тронько). У 1956-60 рр. працював асистентом, в 1960-70 рр. – старшим викладачем. З 1970 р. перебував на посадах молодшого, а згодом – старшого наукового співробітника кафедри радіофізики.

Викладав лекційні курси «Вимірювання на надвисоких частотах», «Електроніка надвисоких частот», «Основи радіотехніки», «Імпульсна техніка». Підготував курс «Електрорадіотехніка». Здійснював керівництво семінарами, а також проводив лабораторні роботи з курсів «Радіотехніка», «Електроніка НВЧ», «Вимірювання на НВЧ», «Радіофізика», «Радіоспектроскопія».

Ним зроблено описи та поставлені лабораторні роботи «Зв’язані контури», «Вимірювання магнітних полів методом ядерного резонансу», «Газовий спектроскоп з подвійною частотою модуляції», «Вимірювання потужності на НВЧ за допомогою ефекту Хола», «Узгодження повних опорів в НВЧ діапазоні», «Антенні вимірювання», «Вимірювання затухань хвилеводних пристроїв»; розроблялись роботи: «Вимірювання ε та tg(δ) діелектриків у вільному просторі», «Застосування феритів у хвилеводній техніці».

Наукова тематика досліджень охоплювала такі галузі як: радіоспектроскопія газів та пари в НВЧ діапазоні, застосування деяких властивостей феритів для модуляції НВЧ-потужності, можливість модуляції в смужкових лініях, а також використання для модуляції тонких феромагнітних та феритових плівок; фізика тонких феромагнітних плівок та їх практичне застосування в кільцевих лазерах, модуляторах світла, взаємодія випромінювання з магнітостатичними хвилями. За його участю розроблено, зібрано та налагоджено схему оптичного поляриметра для видимого и інфрачервоного діапазону довжин хвил, зокрема, сконструйований прилад для вимірювання магнітних полів експонувався на ВДНГ.

Був відповідальним виконавець ряду наукових та госпдоговірних тем. Підтримував наукові зв’язки та проводив спільні роботи з рядом НДІ з усього Радянського Союзу.

Ветеран Великої Вітчизняної війни, ветеран праці, має урядові нагороди та срібну медаль ВДНГ. Поряд з навчальною та науковою роботою, брав активну участь у суспільному житті факультету. Зокрема, у 1985 р. був обраний членом профбюро факультету. На громадських засадах брав участь у роботі з практикантами, у тому числі закордонними. Член комісії з набору студентів.

Має більше 30 публікацій, авторських свідоцтв та методичних розробок.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»