ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

обов’язкові освітні компоненти

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Блок дисциплін “Нанофізика та наноелектроніка”

Блок дисциплін “Лабораторний та комп’ютерний експеримент в фізиці плазми та фізиці поверхні”