Підготовка кваліфікованих фахівців зі сформованими компетенціями, необхідними для виконання професійних обов’язків і проведення професійної діяльності з  наступними програмно-технічними засобами: 

– апаратними, програмними, програмованими, реконфігурованими, системним та  прикладним програмним забезпеченням комп’ютерів та комп’ютерних систем  універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних,  вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп’ютерних мереж та  мережі Інтернет, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейсів та протоколів взаємодії гетерогенних компонентів. 

– інформаційними процесами, технологіями, методами, способами, інструментальними засобами та системами для дослідження, автоматизованого та автоматичного  проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектної документації,  стандартами, процедурами та засобами підтримки керування життєвим циклом  вказаних програмно-технічних засобів. – методами та способами подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання  та захисту інформації, математичними моделями обчислювальних процесів,  технологіями виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних,  розподілених, мобільних, веб-орієнтованих та хмарних, екологічних, безпечних,  автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектурою та  організацією функціонування відповідних програмно-технічних засобів.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • Цифровий зв’язок
 • Методологія проектування відкритих комп’ютерних систем
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Асистентська практика
 • Еволюційні обчислення
 • Високопродуктивні обчислення
 • Технології штучного інтелекту
 • Мережеві операційні системи
 • Професійна та корпоративна етика 
 • Науково-виробнича практика (1-й і 2-й семестри) 
 • Дипломна робота магістра 
 • Комплексний державний іспит з комп’ютерних систем та мереж 
 • Нанофізика та нанотехнології 
 • Видавничі системи 
 • Англійська мова в галузі інформаційних технологій 
 • Методики представлення результатів досліджень 
 • Новітні методи цифрової обробки сигналів 

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Перелік № 1

 • Математичне програмування 
 • Квантові обчислення 

Перелік № 2

 • Мультимедійні технології в системах пошуку інформації 
 • Інноваційна діяльність в галузі інформаційних технології

 

Вибірковий блок 1 “Системні інженери”

 • Зовнішні пристрої новітніх комп’ютерних систем 
 • Програмні засоби колективної взаємодії 
 • Грід-системи та технології 
 • Функціональна електроніка 

Вибірковий блок 2 “Мережеві інженери”

 • Телекомунікаційні технології
 • Комутація та маршрутизація в комп’ютерних мережах
 • Оптоелектроніка та волоконна оптика
 • Безпека комп’ютерних мереж та систем