Редакція освітньо-професійної програми «Електроніка та інформаційні технології в медицині» від 12.10.2020 року введена в дію наказом ректора університету від 20.10.2020 року № 661-32.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

CЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

обов’язкові освітні компоненти
Вибіркові освітні компоненти

Блок дисциплін “Медична радіофізика та інформаційні технології”

Блок дисциплін “Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології”

Результати опитування студентів

Пропозиції щодо реалізації та внесення змін до освітньо-професійної програми «Електроніка та інформаційні технології в медицині» просимо надсилати на електронну пошту: frex@knu.ua.