Підготовка кваліфікованих фахівців зі сформованими компетентностями, необхідними для виконання професійних обов’язків і проведення професійної діяльності з наступними програмно-технічними засобами: апаратними, програмними, програмованими, реконфігурованими, системним та прикладним програмним забезпеченням комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейсів та протоколів взаємодії гетерогенних компонентів.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 • Вступ до університетських студій
 • Англійська мова
 • Українська та зарубіжна культура
 • Філософія
 • Основи екології
 • Соціально-політичні студії
 • Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
 • Вища математика
 • Фізика
 • Програмування
 • Алгоритми та методи обчислень
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Комп’ютерні системи
 • Організація баз даних
 • Прикладна теорія цифрових автоматів
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Комп’ютерні мережі
 • Виробнича практика
 • Випускна кваліфікаційна робота 
 • Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем 
 • Диференціальні рівняння 
 • Основи оптоелектроніки 
 • Цифрова обробка сигналів 
 • Інтерфейси систем обміну даними
 • Мікропроцесорна техніка 
 • Аналіз даних мовою Python 
 • Периферійні пристрої 
 • Навчальна практика 
 • Технологічна практика 

КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

Спеціалізація «Мережеві адміністратори»

 • Програмування для UNIX-систем 

 • Основи телекомунікаційних технологій 

 • Інтернет-сервіси 

 • Маршрутизація в комп’ютерних мережах 

 • Бази даних для мережевої інфраструктури 

Спеціалізація «Системні адміністратори»

 • Веб-програмування
 • Програмування вбудованих систем
 • Функціональне програмування
 • Системи автоматизації підприємств
 • Сучасні СКБД

Вибірковий блок 1

 • Інженерна графіка 
 • Напівпровідникова електроніка 
 • Розробка інтерфейсів користувача 
 • Інженерія програмного забезпечення 
 • Комп’ютерна логіка 
 • Системне програмне забезпечення 
 • Технології проектування комп’ютерних систем 

Вибірковий блок 2

 • Захист інформації у комп’ютерних системах 
 • Паралельні та розподілені обчислення 
 • Інженерія програмного забезпечення 
 • Архітектура комп’ютерів 
 • Напівпровідникова електроніка 
 • Технології проектування комп’ютерних систем 
 • Системне програмне забезпечення