ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2018 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ