ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ