Дійсний науковий керівник школи: Анісімов Ігор Олексійович, доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Дата і місце заснування (на базі якої організації): 1937 рік, Київський державний університет, Інститут фізики АН УРСР.

Засновники наукової школи: чл.-кор. АН УРСР Н.Д. Моргуліс, академік НАН України М.Г.Находкін

Наукова школа успішно функціонує на факультеті радіофізики лел. Зусиллями членів цієї наукової школи виконувались і виконуються низка держбюджетних та госпдоговірних робіт, в тому числі в рамках міжнародних програм наукового співробітництва. В наукових групах працюють молоді учені. Роботи вихованців цієї школи відомі серед фахівців з фізики поверхні, як в країнах СНД, так і в усьому світі. Анісімов І.О., Черняк В.Я., Веклич А.М. – лауреати премії НАН України ім. Н.Д.Моргуліса. Анісімов І.О. – заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена “За заслуги” 3 ступеня.

 Вихованці школи, які працюють на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем відомі в світі своїми роботами з вивчення процесів взаємодії електронів та м’якого рентгенівського випромінювання з твердим тілом та розвитку методів електронної спектроскопії та скануючої тунельної мікроскопії та спектроскопії, в тому числі, в фізиці поверхні та нанотехнологіях. Знаними є експериментальні дослідження та розрахунки формування наноструктур в надтонких адсорбованих шарах та тонких плівках. Визнані в світі експериментальні дослідження газових розрядів різних типів, у тому числі для плазмохімії та мікроплазмових розрядів. Слід також відзначити результати комп’ютерного моделювання запорошеної плазми. Значний внесок зроблений представниками школи в експериментальне дослідження, аналітичні розрахунки та числове моделювання плазмово-пучкових систем. За результатами діяльності наукової школи опубліковано понад 150 наукових статей (за останні 5 років) у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Наукова школа має міжнародні зв’язки з великою кількістю закордонних наукових установ: 1. Pacific North-West National laboratory Richland, USA, Dr. I.V. Lyubinetsky. 2. University of Twente, Faculty of Science and Technology, Enschede, The Netherlands, Prof. H.J.W. Zandvliet. 3. Department of Synchrotron Radiation Research, MAX IV Laboratory, Lund, Sweden, Dr. A.A. Zakharov 4. Institute for Physical Chemistry, Justus Liebig University, Gießen, Germany, Prof. H. Over 5. Paul Sherrer institut, ODRA,Villigen, Switzerland, Prof. T. Jung. 6. Physics Department, Technion, Haifa, Israel, Dr. D.Levko. 7. B.I.Stepanov Institute of Physics, National National Academy of Sciences, Minsk, Belorusssia, prof. L.V. Simonchik, V.I. Arkhipenko, A.A. Kirillov. 8. Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, PhD Bartlova Milada. 9. Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie – LAPLACE, Toulouse, France, Cressault Yann, Docteur, Maitre de Conférences.

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи  7 докторів наук, 14 кандидатів наук.

№ ц/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

1.     

 

Анісімов Ігор Олексійович

1958

д.ф.-м.н.

проф.

проф.

2.     

Веклич Анатолій Миколайович

1959

д.ф.-м.н.

проф.

зав. каф.

3.     

Мартиш Євген Власович

1952

д.ф.-м.н.

проф.

зав. каф.

4.     

Черняк Валерій Якович

1948

д.ф.-м.н.

проф.

проф.

5.     

Ольшевський Сергій Валентинович

1965

д.т.н.

доцент

доцент

6.     

Стріха Миксим Віталійович

1961

д.ф.-м.н.

проф.

проф.

7.     

Горячко Андрій Миколайович

1974

д.ф.-м.н.

 

асистент

8.     

Кравченко Олександр Юрійович

1955

к.ф.-м.н.

доц.

доц.

9.     

Кельник Олександр Ігорович

1969

к.ф.-м.н.

доц.

доц.

10.  

Борецький В’ячеслав Францович

1980

к.ф.-м.н.

доц.

доц.

11.  

Недибалюк Олег Анатолійович

1985

к.ф.-м.н.

 

асистент

12.  

Юхименко Віталій Васильович

1980

к.ф.-м.н.

 

зав. сектором

13.  

Телега Володимир Миколайович

1951

к.ф.-м.н.

 

зав. навч. лаб.

14.  

Кулик Сергій Петрович

1955

к.ф.-м.н.

доц.

доц.

15.  

Родіонова Тетяна Василівна

1953

к.ф.-м.н.

с.н.с.

с.н.с.

16.  

Федірчик Ігор Ігорович

1990

к.ф.-м.н.

 

м.н.с.

17.  

Федорченко Микола Іванович

1954

к.ф.-м.н.

 

с.н.с.

18.  

Лень Юрій Анатолійович

1977

к.ф.-м.н.

 

інженер

19.  

Веремій Юлія Петрівна

1982

к.ф.-м.н.

 

асистент

20.  

Присяжна Олена Василівна

1987

к.ф.-м.н.

 

зав. навч. лаб.

21.  

Пустовіт Юрій Валерійович

1986

к.ф.-м.н.

 

асистент