1990 р.н. к.ф.-м.н., асистент 

Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році. У 2013-2016 роках навчався в аспірантурі. У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив комплексоутворення у молекулярних бінарних розчинах на дифузію та інфрачервоні спектри» спеціальність 01.04.14 – «теплофізика та молекулярна фізика» (науковий керівник проф. Обуховський В.В.). У 2016-2018 роках
працював техніком навчальної лабораторії кафедри квантової радіофізики. З вересня 2018 працює асистентом кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем. Читає лекції з курсу «Основи теорії кіл», а також проводить
практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Радіотехнічні кола та сигнали», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Цифрове оброблення сигналів», «Програмування», «Прикладне програмування у телекомунікаційних системах», «Програмні засоби телекомунікацій». Керує курсовими та бакалаврськими роботами.
Основні напрями наукових досліджень: процеси переносу та комплексоутворення у молекулярних бінарних розчинах, коливальна спектроскопія та мікроскопія конденсованого середовища, застосування методів машинного навчання для аналізу спектроскопічних даних.
Опублікував понад 60 наукових праць у міжнародних та вітчизняних виданнях, серед них – 17 статей.

Основні наукові праці (усі у співавторстві):
1. Fast and quatitative 2D and 3D orientation mapping using Raman microscopy, Nature
Communications, 10 (2019) Article number: 5555.
2. Nonlinear diffusion in multicomponent liquid solutions, Physical Review E, 95 (2017)
022133.
3. Complex formation in liquid diethyl ether-chloroform mixtures examined by 2D
correlation Mid-IR spectroscopy, Journal of Molecular Structure 1124 (2016) 117.
4. High-speed line-focus Raman microscopy with spectral decomposition of mouse skin,
Vibrational Spectroscopy, 82 (2016) 180.
5. Mixing dynamics of diethyl ether and chloroform, Journal of Molecular Liquids, 339
(2021) 116687.