1969 р.н.  кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Закінчив у 1988 р. Київський технікум радіоелектроніки, в 1993 р. – радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію «Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів» захистив у 2002 р. (науковий керівник – професор І.О. Анісімов).

Працює на радіофізичному факультеті Київського університету з 1993 р. інженером науково-дослідної частини (1993-1995), асистентом кафедри радіоелектроніки (1995-1996), асистентом кафедри напівпровідникової електроніки (1996-2002), доцентом кафедри фізичної електроніки (2002-2011), доцентом кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем (з 2011).

В КНУ читає курси «Радіоелектроніка», «Статистична радіофізика», «Інтегральна електроніка та обробка інформації», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Генерування та формування сигналів».

Основні напрями наукової роботи пов’язані з теоретичним дослідженням та комп’ютерним моделюванням процесів у плазмово-пучкових системах, складних газорозрядних системах та дослідженням стохастичних процесів в радіоелектроніці. Виконав разом з Левитським С.М., Анісімовим І.О., Краффт К. (університет Парі-Сюд, м. Орсей, Франція) та іншими цикл робіт з дослідження перехідного випромінювання при інжекції електронних пучків у іоносферну плазму. Разом з О.В.Самчук виконав цикл робіт із комп’ютерного моделювання мікроплазмового розряду у багатоелектродній діелектричній комірці. Автор близько 100 друкованих наукових та науково-методичних праць, у тому числі понад 30 статей.

Виконував обов’язки голови комісії з профорієнтаційної роботи (1999-2003) та секретаря спеціалізованої вченої ради (2004-2007) на радіофізичному факультеті КНУ. Зараз є вченим секретарем кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем. З 2000 р. входить до складу журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики та Всеукраїнського турніру юних фізиків, є членом оргкомітету та журі Всеукраїнських студентських турнірів фізиків. У 2011 р. обраний головою Міжнародного оргкомітету Міжнародного студентського турніру фізиків (IPT IOC President).

У 2005 р. отримав подяку Міністерства освіти та науки України.