Положення про роботу старост академічних груп на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Староста академічної групи призначається академічною групою шляхом прямого голосування з числа студентів групи.

У обов’язки старости входить:

  1. Відповідати за представлення інтересів групи на засіданнях Конференції студентів факультету, тобто бути делегатом чи відправляти свого заступника у якості представника групи.
  2. Оперативно постійно інформувати групу про важливі події, розпорядження адміністрації факультету та університету, у тому числі розповсюджувати інформацію в інформаційні ресурси групи в робочому порядку.
  3. Активно співпрацювати з органами студентського самоврядування та адміністрацією факультету.
  4. Брати участь у складенні розкладу практичних занять та сесії
  5. Слідкувати за веденням журналу відвідування та підтримувати постійний контакт з куратором.

За виконання обов’язків старости студенти можуть отримати додаткові бали за спільним поданням заступників декана та Студентського парламенту факультету РЕКС згідно правил нарахування додаткових балів до стипендіального рейтингу на факультеті (протокол № 1 від 26 грудня 2018 р.)

Декан І.О. Анісімов
факультету РЕКС

Голова Студентського парламенту М.В. Курка
факультету РЕКС