1989 р.н. к.ф.-м.н, асистент

У 2011 році Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011-2014 роках навчався в аспірантурі (науковий керівник проф. Веклич А.М.). У 2021 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Властивості термічної плазми електродугового розряду між композитними Cu-C електродами” за спеціальністю: 01.04.08 — фізика плазми. З вересня 2014 року працює асистентом кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем, проводить практичні заняття з курсів: “Радіотехнічні кола та сигнали”, “Радіоелектроніка”, “Комп’ютерна та інженерна графіка” — для студентів підготовчого відділення. Проводить лабораторні роботи з курсів: “Метрологія”, “Радіотехнічні кола та сигнали”, “Радіоелектроніка” та інші. Керує курсовими та бакалаврськими роботами. Є співавтором понад 50 наукових праць.