Основними досягненнями будь-якої кафедри є успіхи її випускників. Серед вихованців кафедри квантової радіофізики багато докторів і кандидатів фізико-математичних наук, лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Кафедра може пишатися своїми випускниками, які займають чи займали високі посади:

  • Д. Б. Головко – професор, ректор Київської Академії технології і дизайну;
  • Я. Д. Головко – канд. фіз.-мат. наук, засновник та ректор Київського інституту інвестиційного менеджменту;
  • В. О. Гусєв – заступник Голови інвестиційної ради при Кабінеті Міністрів України;
  • І. В. Данькевич – міністр транспорту;
  • А. П. Кувшинов – канд. фіз.-мат. наук, засновник та президент Українського товариства фінансових аналітиків;
  • В. М. Марчук – мер м. Рівне;
  • О. Б. Шевчук – народний депутат України, голова Держкомітету зв’язку та інформатизації;
  • Н. В. Шиманська – канд. фіз.-мат. наук, депутат Київської міськради;
  • Н. О. Казакова – канд. фіз.-мат. наук, заступник начальника відділу наукових і керівних кадрів НАН України;
  • С. А. Дрижчаний – керівник відділу Адміністрації Президента України.

В той же час чимало випускників кафедри стали менеджерами науково-дослідних і конструкторських установ різних форм власності чи знайшли себе як провідні спеціалісти представництв всесвітньовідомих компаній в Україні, а також відомих вітчизняних виробників сучасної техніки та послуг. Великими підприємствами у сфері інформаційних технологій та зв’язку керують Л. Б. Васильків, Д. В. Васильченко, В. О. Давиденко, В. О. Мазур.

Державними преміями СРСР у галузі науки і техніки відзначені викладачі кафедри: В. В. Данилов, І. А. Дерюгін, М. І. Ляшенко, а Державними преміями України її випускники: проф. В. І. Кравченко, чл.-кор. НАН України А. М. Погорілий, О. Б. Шевчук та В. І. Рудик.