Програми кафедри орієнтовано для багатоступеневої підготовки фахівців спеціальності «Прикладна фізика (радіофізика і електроніка)» – бакалаврів (4 роки навчання), спеціалістів (5 років навчання), магістрів (6 років навчання).

Основним методологічним стрижнем спеціалізації є сучасні інформаційні та комунікаційні системи та технології, їх фізичне підгрунтя, відповідна елементна база. Такий підхід відповідає як сучасним тенденціям розвитку радіофізики і електроніки, так і нагальним потребам суспільства.

Для бакалаврів:

Мікрохвильова електродинаміка
Квантова електроніка
Квантова радіофізика та нелінійна оптика
Телекомунікаційні технології
Медійні технології у радіофізиці
Цифровий зв’язок
Цифрова обробка інформації
Мікропроцесори
Функціональна електроніка
Сучасні комунікаційні технології

Цикли лабораторних робіт:

Комп’ютерний експеримент у радіофізиці
Прикладна фізика
Спеціальна лабораторія з квантової радіофізики

Для спеціалістів:

Радіофізичні методи досліджень
Спін-хвильові та оптичні інформаційні системи
Оптоелектроніка
Фізика лазерних систем
Інформаційні поляризаційні системи

Цикли лабораторних робіт:

Радіофізика та електроніка (спеціальна лабораторія)

Для магістрів:

Оптоелектроніка та волоконна оптика
Хвильові і коливальні процеси
Оптичні інформаційні системи
Оптика направляючих структур
Оптика лазерних систем
Вибрані розділи квантової радіофізики
Спін-хвильова електродинаміка
Методологія та організація наукових досліджень
Проектування радіоелектронних схем
Комп’ютерне моделювання

Цикли лабораторних робіт:

Лабораторія з радіофізики та електроніки
Комп’ютерна фізика