Кафедра квантової
радіофізики

Завідувач кафедри
доктор фіз.-мат. наук, професор
Валерій Іванович Григорук

 • Вища освіта з прикладної фізики, інженерії й електроніки
 • Спеціальна підготовка з квантової електроніки, фотоніки та магноніки
 • Професійна підготовка у галузі сучасних лазерних та мікрохвильових технологій, а також у сфері бездротового та отптичного зв’язку
 • Досвід роботи з мікропроцесорними та робото-технічними системами
 • Спеціалізація у сфері надвисокочастотних інформаційних та телекомунікаційних систем й технологій

Сучасну радіоелектроніку неможливо представити без напівпровідникових приладів, лазерної техніки, оптоелектронних пристроїв тощо. Водночас сьогодні вже почалося активне застосування нанотехнологій. В епоху інформаційних технологій на перший план почали виходити такі напрями у фізиці, які в найближчому майбутньому стануть основою для створення нової елементної бази для квантового комп’ютера, нових оптичних елементів пам’яті та оптичного процесора, а також нових технологій створення штучного інтелекту. Провідну роль серед цих напрямів відіграє саме квантова радіофізика. Для успішної роботи в цих умовах потрібні спеціалісти, які здатні сприймати та втілювати у життя ідеї, які ще недавно розглядались лише теоретиками.

За останні роки стався революційний стрибок в оптичній науці і техніці, а також надвисокочастотній (НВЧ) техніці та електроніці. Створено нові покоління лазерів, приймачів випромінювання, оптичних та НВЧ матеріалів, пристроїв і систем на їх основі. Виникли цілі напрямки – лазерна, інтегральна, волоконна, адаптивна оптика, мікро- і нанооптика. Терміни “Оптика” та “Квантова електроніка” поступово замінюються новими узагальненими назвами – “Фотоніка”, “Спінтроніка” та “Магноніка”. Вони охоплюють галузі науки і техніки, пов’язані з використанням електромагнітних хвиль в різних пристроях і системах.

Що ми пропонуємо:

Отримати вищу освіту та ОС Бакалавр (термін навчання – 4 роки)

      Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

      Освітня програма: Електроніка та інформаційні технології в медицині (презентація)

      Спеціалізація (блок): Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології

 

Що далі:

 • Можливість продовжити навчання за ОС Магістр на кафедрі квантової радіофізики або інших кафедрах та факультетах закладів вищої освіти України.

 • Навчання за кордоном. Випускників кафедри із задоволенням беруть на навчання до США, Франції, Німеччині, Польщі тощо!

 • Перспектива роботи в приватних науково-дослідних та науково-виробничих компаніях, у IT та телекомунікаційних компаніях, в державних наукових та громадських установах, технічних відділах установ спец. призначення. Випускники кафедри працюють в: Rohde&Schwarz, EPAM, Melexis, ROMSAT, VD MAIS, edERA, WARTECH, Cisco, PlayTika, DATA ROBOT, GlobalLogic, Samsung, Ring, Thea та інших.

 

Додаткову інформацію можна отримати тут:

СКЛАД КАФЕДРИ

Інженерно-технічні працівники:

 • пров. інж. В. Л. Лаунець
 • пров. інж. І. В. Сердега
 • пров. інж. О. В. Юрченко
 • інж. 1 кат. А. Л. Нікитенко
 • технік М. М. Яковенко
 • лаборант Б. М. Цурочка

Навчально-допоміжний персонал:

 • зав. лаб. І. В. Голубенко
 • пров. інж. Н. О. Фаткова
 • інж. 1 кат. Ю. І. Косинський
 • інж. 2 кат. Г. Ф. Погорєлова
 • інж. 2 кат. С. Г. Фелінський
 • інж. П. М. Хитриченко
 • технік 1 кат. В. Л. Лаунець
 • технік 1 кат. Н. А. Поліщук
 • технік Б. М. Трунов
 • в/о лаборант Н. О. Галич

Like this:

%d bloggers like this: