1. Схемотехніка
 2. Мікропроцесорна техніка
 3. ЕОМ-експеримент та машинна обробка інформації
 4. Фізика і техніка низьких температур
 5. Статистична радіофізика
 6. Фізична електроніка
 7. Напівпровідникова електроніка
 8. Квантова радіофізика та нелінійна оптика
 9. Кріогенна електроніка
 10. Фізичні основи мікрооелектроніки
 11. Електроніка НВЧ та техніка НВЧ
 12. Фізика твердого тіла
 13. Автоматизація досліджень та сучасні методи діагностики поверхні
 14. Високотемпературна надпровідність
 15. Методи обробки сигналів
 16. Фізика наноелектронних систем
 17. Методи обробки сигналів (для магістрів)
 18. Фізика поверхні та поверхневі явища
 19. Автоматизація досліджень та сучасні методи діагностики поверхні (курс за вибором)
 20. Багаточастинкові збудження просторово неоднорідних сиcтем
 21. Оптоелектроніка
 22. Тунельна мікроскопія та спектроскопія
 23. Магнітні та спін-залежні явища в твердих тілах