Цященко Юрій Пантелеймонович

1932 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту 1956, асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював з 1960 на посадах від асист. до доц. каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету. У 1982 -88 – зав. каф. фізики Київського зенітного ракетного інж. училища; 1988-97 – зав. каф. фізики Київського автомобільно-дорожнього інституту (нині Нац. транспортний ун-тет). Осн. напрямками наук. досліджень була коливальна спектроскопія конденсованих середовищ. Вперше отримав кількісні дані з інфрачервоної абсорбції й дисперсії показника заломлення, дослідив їх температурну поведінку для ряду рідин, молекулярних та іонно-ковалентних кристалів в діапазоні фундаментальних коливальних смуг поглинання, провів широкі дослідження класичних коливальних спектрів домішкових молекулярних іонів в різних лужногалоїдних кристалічних матрицях.

Запропонував і експерим. підтвердив нову точку зору на природу асиметрії контурів коливальних спектральних смуг як обумовлену “квазікристалічною” будовою ближнього оточення та відповідним резонансним розщепленням коливальних рівнів молекул. утворень. Автор більше 160 наук. праць, під його керівництвом успішно захистилось 5 канд. наук. Нагороджений медалями „За доблестну працю”, „Ветеран праці”, „Знак пошани”. Осн. праці: Розв’язування задач з курсу загальної фізики. К., 1966 (у співавт.); Электрооптические дефлекторы света. К., 1980 ( у співавт.).