1948 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

E-mail: esmirnov@univ.kiev.ua

У 1971 році закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1975 асп-ру радіофізичного факультету. 1980 захистив канд. дис. «Брэгговская дифракция света на ультразвуковых волнах при сильной акустооптической связи» (наук. кер., проф. Г.А.Мелков). Працював на посадах мол., старш. наук. співроб., зав. НДЛ лазерної техніки. З 1995 – доц. каф. квантової радіофізики. Осн. область наук. діяльності: акустооптика – розробка та дослідження лазерних комп’ют. акустооптичних систем, таких як лазерні диференційно-фазові скануючі мікроскопи, лазерні проектори, т. і. Протягом багатьох років працював над створенням акустооптичних процесорів та інших пристроїв лазерної техніки на основі акустооптичних приладів.

Також є спеціалістом в галузі синтезу складних радіотехнічних сигналів за допомогою сучасних мікропроцесорних систем. За розробку лазерного скануючого мікроскопу для дослідження активних інтегральних структур нагороджений Золотою медаллю ВДНГ СРСР (1985). Викладає курси: “Проблеми сучасної радіофізики та електроніки”, “Сучасні телекомунікаційні технології”, “Мікро-процесорна техніка”, “Проектування радіоелектронних схем”. Чл. Укр. фіз. тов-ва.

Протягом багатьох років був чл. вченої ради радіофізичного факультету, обирався чл. Ради Київ. ун-ту. Автор більш ніж 130 праць, у тому числі 15 авт. свідоцтв та патентів та 4 навч. посіб. Осн. праці: Перестраиваемый лазер с акустооптическим дефлектором в резонаторе // Письма в ЖТФ, 1982. Т.8. № 3 (в соавт.); Неколлинеарное взаимодействие упругих волн в акустически анизотропных средах //Акустический журнал. ХХХIII, 1987. В.6 (в соавт.); Three-beam scanning laser radar profilometer. // Proceedings of SPIE, 1998. Vol. 3380 (in co-authorship); Investigation of the solar cell emitter quality by LBIC-like image techniques // Materials Science and Engineering B, Elsevier Science, 2000. 71. № 1-3 (in co–authership); Особливості прояву інтермодуляційних ефектів при дифракції світла на двох акустичних хвилях в системах з гетеродинним детектуванням // УФЖ, 2002. Т. 47. № 8 ( у співавт.).