Россохатий Віктор Костянтинович

1956 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1980 році закінчив ф-т фізичної і квантової електроніки МФТІ. 1980-88 працював у вироб. НДЛ при ВО “Київький радіозавод” і навчався в асп –рі Київ. ун-ту. 1989 захистив канд. дис. “Инжекционные явления в длинных диодных структурах на основе полупроводниковых твердых растворов с переменным составом” (наук. кер. – проф. Г.П.Пека). 1988 працював на каф. фізики напівпровідників: 1990 асист., 1999 доц.

Напрями наук. досліджень: інжекційні та оптичні явища в приладах на А3В5; твердотільні біосенсори; математичне моделювання фізичних процесів у напівпровідникових приладах; інжекційні та оптичні явища в органічних напівпровідниках і приладах на їх основі. Читав лекц. курси: „Фізика напівпровідникових приладів”, „Твердотільна мікроелектроніка”, „Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках”, „Органічні напівпровідники”, відповідав за практикум з фізики напівпровідників. Нагороджений дипломом АН УРСР та медаллю “За кращу наукову роботу конкурсу молодих вчених”. Співавтор понад 40 наук. праць, 5 авт. свідоцтв та 3 навч. посіб.

Осн. праці: Россчет характеристик S диодов на основе компенсированного твердого раствора переменного состава // ФТП, 1983. Т.17. №5 (в соавт.); Анализ структур на основе полупроводников материалов переменного состава // Матем. Моделирование, 1998. Т.10. № 11 (в соавт); Effect of solvent nature on liquid-phase self-assembly of MEH-PPV/MCM-41 guest–host composites //Mater. Chem., 2006. 16 (in co –authorship).