1Новоселець Михайло Кирилович952 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1974 – закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спеціалізацією “Кріогенна та мікроелектроніка”. Працював в ун-ті з 1974: стажист-дослідник, асист., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. .каф. медичної радіофізики. 1980 захистив канд. дис.: “Дослідження інформаційних властивостей термопластичних середовищ” (наук. кер. – акад. НАН України М.Г.Находкін).

Розробив теорію оптимальної та адаптивної реєстрації напівтонових зображень та голограм на фототермопластичних носіях, метод оптимальної реєстрації та кодування радіоголограм в нелокальних нелінійних середовищах, теорію електр. нестійкості деформованих заряджених систем, формування та розвитку флуктуацій в цих системах. З 1986 був одним з кер. проектів з досліджень за “Всесоюзною програмою невідкладних заходів ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС”, приймав участь в забезпеченні мед.-біол. досліджень стану здоров`я населення, що постраждало внаслідок аварії.

Під його керівництвом розроблена модель формування патологічних станів паренхиматозних органів як фіз. систем з розподіленими параметрами та зворотнім зв`язком, розроблені оригінальні методи та алгоритми магніторезонаної реконструкції зображень, нейронавігації та комп. планування хірургічних втручань, локальної термотерапії, засоби телемедицини.

Був заступ. голови Коорд. ради з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки “Здоров`я людини” при КМ України, заступ. голови Наук.-техн. ради Держ. наук.-техн. програми “Нові фіз.-техн. методи, прилади та мед. технології для діагностики, корекції порушень і лікування нервової системи і внутрішніх органів”, член Міжвідомчої Координаційної ради з нової мед. техніки при МОЗ України. Під його керівництвом захищені 3 канд. дис. Автор понад 150 наук. праць, 11 винаходів. Осн. праці: Радіаційна безпека життєдіяльності. Житомир, 2002 (у співавт.); Телемедицина. К., 2003 (у співавт.); Комп’ютерне планування операцій на головному мозку із застосуванням стереотаксичного апарата // Український журнал медичної техніки і технології, 1999. №4 (у співавт.); Статистичний аналіз розсіяного ультразвукового сигналу для локаційного сканування біологічних тканин // Вісник Київ. ун-ту, серія “Фізико-мат. науки”, 2002. Вип. 1 (у співавт.); Ultrasound introscopic image quantitative characteristics for medical diagnostics and refinements of physical noise rise reasons // Medical Imaging 1994, 13-18 February 1994, Newport Beach, California USA // Proceeding of SPIE, 1994. V.2163 (in co-authorship).