1941 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1964 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Захистив канд. дис. „Перетворення частоти в інвертованих системах” (наук. керівник проф. І.І.Дерюгин) (1974). До 1996 працював на посаді доц. каф. квантової радіофізики та був заст. декана ф-ту по роботі в студ. гуртожитку. В 1996 звільнився і в даний час проживає у Німеччині.Читав декілька спецкурсів та вів лаборант. роботи, зокрема, з квантової радіофізики. Осн. напрями наук. досліджень – квантові підсилювачі, вимірювання в надвисокочастотному діапазоні. Один із засновників “поляриметричної школи” на радіоліз. факультеті. Опублікував бл. 50 наук. та наук.- метод. праць.

Осн. праці: Активная Стокс-поляриметрия в условиях частично поляризованной фоновой засветки // Оптика атмосферы и океана, 1993. Т.6. №11 (в соавт).; Автоматизированная система для исследования поляризационной структуры оптического поля, рассеянного природными объектами // Оптика атмосферы и океана, 1993. Т.6. №11 (в соавт.); Представление произвольных матриц Мюллера в базисе матриц круговой и линейной анизотропии // Оптика и спектроскопия, 1994. T.76. № 1 (в соавт.); Общая классификация поляризационных систем на основе их анизотропных свойств // Оптика и спектроскопия, 1995. T.78. № 4 (в соавт.); Real-time polarization laserous diagnostic system // Proceedings of SPIE, 1995. Vol. 2329 (in co-authorship). Мартинюк Олександр Всеволодович (26.07.1953, м. Київ), кандидат фізико-математичних наук. 1975 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1984 – асп-ру ун-ту. 1971-94 – асист. каф. електрофізики. 1986 захистив канд. дис. “Вивчення електронних властивостей рідкоземельних елементів та їх окислів методом електронної спектроскопії” (наук. кер. – проф. Д.О.Городецький). Керував вимірювальним і механічним лабор. практикумами; асистував проф. курси заг. фізики: механіка, молекул. фізика, атомна і ядерна фізика. Опублікував біля 25 наук. праць. Співавтор навч. посіб. Осн. праці: Курс фізики. Практикум /Під ред. Городецького Д.О. К., 1992 (у співавт.).