Малий Віктор Іванович1954 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на посадах: 1968-77 – асист., 1978-95 – старш. виклад. каф. нелінійної оптики радіофізичного факультету, 1995-2003 – доц. каф. медичної радіофізики. 1974 захистив канд. дис. “Вплив випромінювання збудження і фізичного стану середовища на параметри ліній вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) світла” (наук. кер. – проф. І. І.Конділенко , проф. П. А.Коротков ). Осн. напрям наук. досліджень – експериментальне дослідження вимушеного комбінаційного розсіювання світла.

Вперше дослідив прояви сильної міжмолекул. взаємодії в спектрах ВКР. Отримав оригінальні результати дослідження конкуренції коливань при ВКР, виявив механізми розширення спектральних ліній при вимушеному комбінаційному розсіюванні. Підготував і прочитав більше 10 спецкурсів: “Функціональна електроніка”, “Лазерна техніка”, “Біомедична техніка” та ін. Був наук. кер. і організатором 5 лаб. практикумів. Автор бл. 100 наук. праць. Під його керівництвом захищені канд. дис. Осн. праці: Spectral-Angular Manifestations of the Competition of Raman and Parametric Processes in Stimulated Raman Scattering in Self-Focusing Media // Optics and Spectroscopy, 1998. V.85, N.3 (in co-authorship); Effect of Self-Focusing on the Angular Spectra of Stimulated Raman Scattering // Optics and Spectroscopy, 1998. V.85, N.1. (in co-authorship); Cherenkov-type Radiation under Conditions of Raman Light Scattering in Self-Focusing Liquids // Optics and Spectroscopy, 1997. V.82, N.3 (in co-authorship).