Коблянський Юрій Володимирович1955 р. н., кандидат фізико-математичних наук, доцент

Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки: 1977-78 – інж.; 1978-81 – асп., 1981-86 – мол. наук. співроб.; 1986-95 – асист.; 1995-96 – доц. З 1996- старш. наук. співроб. 1986 – 95 – вчен. секретар каф. Захистив канд. дис. “Статистичні характеристики шумів плямистості в когерентно-оптичних системах” (наук. кер. – М.Г.Находкін, В.Н.Курашов). Наук. діяльність в останній час пов’язана з проблемами фізики феромагнітних плівок.

Займається проблемами когерентної оптики і голографії, взаємодії електронів з твердим тілом, характеристичними втратами енергії. Читав лекц. курси: “Основи наук. досліджень”, “Автоматизація фіз. експерименту”, “Системи автоматизації проектування”, “Проблеми сучасної радіофізики”, “Симетрія фіз. систем”, “Радіоелектроніка”, “Автоматизація проектування НВЧ-приладів”, “Схемотехніка”, вибрані розділи “Розрахунку електрон. приладів”. Поставив лаб. практикуми: “Основи наук. досліджень”, “Машинне моделювання фіз. систем”, “Проблеми сучасної радіофізики”. У 2004 отримав премію НАН України імені І.Пулюя в галузі експерим. фізики за цикл робіт “Обернення хвильового фронту і фазове спряження спінових хвиль і коливань”. Опублікував понад 80 наук. робіт і метод. розробку “Автоматизація проектування електрон. схем”.