Вчений секретар кафедри

Закінчила факультет романо-германської філології (іспанська та англійська мови) КДУ ім. Т.Г.Шевченка у 1971 р. Працювала перекладачем науково-технічної літератури в НДІ «Сатурн». Викладала англійську мову у фізико-математичному ліцеї. Починаючи з 1978 р., виконувала обов’язки Вченого секретаря кафедри квантової радіофізики радіофізичного факультету. Перекладає статті та доповіді вчених кафедри на англійську мову, редагує україномовні тексти (програми спецкурсів, методичні посібники).

Постійно брала участь у виконанні госпдоговірних тем, займаючись пошуком науково-технічної інформації (англійською, іспанською, французькою, німецькою мовами). Забезпечувала інформацію з нових англійських та американських енциклопедій для «Сучасного термінологічного словника з радіофізики», також виконала літературне редагування тексту і переклала українські терміни на англійську мову.

Підготувала додаток «Давньогрецькі та латинські елементи у науковій термінології», подала перекладені на англійську мову терміни у супроводі прикладів з найновіших англомовних видань та інтернету для нового енциклопедичного словника-довідника. Продовжує роботу над рукописом «Сучасного термінологічного словника з оптоелектроніки», на підтримку проекту «Словники України», згідно указу Президента України. Названі словники є важливим вкладом у розвиток повноцінного функціонування української мови та впровадження української термінології у наукову, навчальну і виробничу сфери.