Чамор Таміла Григорівна

1979 р. н., кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник

У 2001 році закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 2004 асп-ру цього ун-ту. 2006 захистила канд. дис. „Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах” (наук. кер. проф. І.В.Зависляк). 2004-05 інж. каф. фізичної електроніки, 2005 мол.наук.співроб. каф. квантової радіофізики. Осн. напрями наук. досліджень – техніка надвисоких частот, радіоспектроскопія, фізика магнітних явищ. Досліджено основні НВЧ та магнітні характеристики такого перспективного матеріалу, як епітаксіальні плівки одновісного барієвого гексафериту, що здатний працювати в міліметровому і субміліметровому діапазонах.

Розроблено методи створення та регуляризації доменних структур певного типу дозволили вперше отримати поглинальні спектри в доменній області в епітаксіальних плівках. Вперше експерим. зареєстровано явище гістерезису феромагнітного резонансу в барієвому гексафериті при переході з насиченого в ненасичений стан, що не описується в рамках відомих теоретичних уявлень. На базі досліджених ефектів реалізовано нові технічні рішення, створені пристрої, що працюють у безпольовому режимі: НВЧ – резонатор та двочастотний НВЧ – резонатор. Брала участь у наук.–досл. програмі КМДА із застосування нових магнітосилових явищ для екол. та ресурсозберігаючих технологій у міському транспорті.

Займається розробкою та впровадженням Держ. цільової програми „Дослідження концепції магнітолевітуючого транспорту та розробка на цій основі конструкції дослідного зразка транспортного засобу”. Задіяна в проекті Держ. фонду фундамент. досліджень „Розробка та виготовлення міліметрового радара для транспортних засобів”. Бере активну участь у навч. процесі каф., керує курсовими та дипломними роботами, поставила цикл лаб. робіт „Спектри елементарних збуджень одновісного кристалу з граткою ЦМД та ППДС”. На ІІ Міжн. конференції з фізики електрон. матеріалів разом із співавторами нагороджена дипломом Лауреата за кращу доповідь з наук. напрямку „Нові матеріали і технології”.

Опублікувала 25 наук. праць. Серед них 2 авт. свідоцтва на винаходи. Осн. праці: Ферромагнитный резонанс в эпитаксиальных пленках одноосных бариевых гексаферритов //ЖТФ, 2005. Т. 75. № 4; НВЧ резонатори на основі одновісних гексаферитів з доменною структурою // УФЖ, 2008. Т. 53. № 2.; Гистерезис частотно–полевых зависимостей и процессы перемагничивания в бариевом гексаферрита // ЖТФ, 2008. Т. 78. Вип.10; Двочастотний НВЧ – резонатор // Патент № 8549 Україна, МКИ 7Н01Р1/218. Бюлетень № 8, опубл. 15.08.2005; НВЧ резонатор // Патент № 77205 Україна, МКИ Н01Р 1/20. Бюлетень № 11. Опубл. 15.11. 2006.