1916-1985 р.р., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри

Засновник кафедри математики та математичної фізики. Раніше працював завідувачем кафедри математики Слов’янського педінституту (луганська область). У Київському університеті заснував кафедру обчислювальної математики з Обчислювальним центром КДУ при ній. Був засновником і директором Інституту програмованого навчання при Київському університеті.

Міжнародне визнання здобули наукові роботи, присвячені наближенню методів розв’язання диференціальних та різницевих рівнянь, з аналізу ефективності реальних обчислювальних алгоритмів.

Під його керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації 14 пошукачі. Був членом Вчених рад Інституту математики АН УРСР та Київського педінституту, членом Комісії міністерства з впровадження програмованого навчання у вузах. Автор 118 наукових та науково-методичних публiкацiй, переважно присвяченим диференцiальним рiвнянням, чисельним методiам та методиці викладання математики.

Серед монографій за його участю, першочергово слід назвати:

  1. Положий Г. Н., Похарева Н. А., Бондаренко П. С и др. Математический практикум. М.: физматгиз, 1960.
  2. Бондаренко П. С. Теорія обчислювальних алгоритмів. – К.: В. ш., 1964.
  3. Бондаренко П. С. Дослідження обчислювальних алгорифмів наближеного інтегрування диференціальних рівнянь методом скінченних різниць. – К.: Вид-во КДУ, 1962.
  4. Еругин Н. Н., Штокало И. З., Бондаренко П. С. и др. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. – К.: В. ш., 1974.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»