1961 р.н., кандидат фіз.-мат. наук, асистент

Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім.Т. Г.Шевченка у 1983 р. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Тонка подовжена структура в спектрах пружно відбитих електронів та визначення параметрів ближнього порядку неупорядкованих поверхонь твердих тіл» (науковий керівник доц. П. В. Мельник).

На радіофізичному факультеті почав працювати старшим лаборантом, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником та асистентом кафедри кріогенної та мікроелектроніки. Читав лекційний курс «Схемотехніка».

Напрям наукових досліджень – структура аморфних поверхонь твердих тіл. Запропоновано метод визначення параметрів ближнього порядку в тонких аморфних приповерхневих шарах, захищений авторським свідоцтвом. У 1999 р. звільнився з роботи в Київському університеті. Працював спочатку в Тихоокеанській Національній лабораторії (Колорадо, США), потім, в одному з університетів Німеччини.

Повернутися до розділу «Персоналії «Б»