Технологічний прогрес у галузі електроніки, зокрема медичної, вимагає підготовк ивисококваліфікованих фахівців з поглибленими знаннями фізики, електроніки, електродинаміки та техніки НВЧ, сучасних мережевих і мультимедійних технологій, комп’ютерної фізики, нейронавігаційних хірургічних систем, квантової хімії та молекулярної динаміки.

Презентація освітньої програми

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить підготовку фахівців такого профілю за освітньо-професійною програмою «Електроніка та інформаційні технології в медицині» (освітній рівень «Бакалавр»).

Обсяг знань, набутий досвід наукової і науково-практичної роботи забезпечує нашим випускникам можливість гідного працевлаштування.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (РЕДАКЦІЯ 2020 РОКУ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

обов’язкові освітні компоненти
Вибіркові освітні компоненти
Блок дисциплін “Медична радіофізика та інформаційні технології”
Блок дисциплін “Оптичні та мікрохвильові інформаційні технології”

Результати опитування студентів

Пропозиції щодо реалізації та внесення змін до освітньо-професійної програми «Електроніка та інформаційні технології в медицині» просимо надсилати на електронну пошту: frex@knu.ua.