ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
вибіркові ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ