Лабораторія «Методів та приладів НВЧ» займається розвитком принципів та техніки вимірювання надвисокочастотних електродинамічних властивостей різних матеріалів, які потрібні для розвитку мікрохвильової електроніки. Основні дослідження проводяться в міліметровому діапазоні довжин хвиль, у якому, зокрема, зараз виділяються частотні ресурси для стільникового зв’язку 5-го та наступних поколінь, розробляються матеріали для технологій Stealth та захисту від електронної зброї. В лабораторії також проводяться дослідження впливу електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти. Науковці лабораторії розв’язують фундаментальні та прикладні задачі у кооперації з фахівцями НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» фізичного факультету, кафедри фізичної хімії хімічного факультету, ННЦ «Інститут біології та медицини». Результати досліджень лабораторії «Методів та приладів НВЧ» опубліковані у низці високорейтингових журналів та монографіях, які входять до баз Scopus та Web of Science. Отримані разом з фахівцями НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» наукові грантидозволили оновити матеріальну базу лабораторії.

Склад лабораторії:

Перелік актуальних задач, над якими працюють в лабораторії:

  • Дослідження у мікрохвильовому діапазоні характеристик наноструктурованих композитних матеріалів для розробки ефективного захисту від електромагнітного випромінювання.
  • Дослідження молекулярних комплексів з ефектом спін-кросовера, перовскітів, інших матеріалів із фазовими переходами та композитів на їхній основі.
  • Дослідження впливу на біологічні об’єкти мікрохвильового випромінювання, у тому числі діапазонів стільникового зв’язку перспективних поколінь.

Відеопрезентація лабораторії